تاريخ روز : سه شنبه 08 اسفند 1402

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت تجارت و سرمايه گروه فراب
  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 "روش ورود سهامداران به سامانه"
                                                               شرکت تجارت سرمایه گروه فراب 
جهت ورود سهامدار:       
                    
                       نام كاربري: كد ملي سهامدار میباشد .

                      رمز عبور: براي اولين بار شماره شناسنامه سهامدار میباشد .

                      در صورت بروز مشکل نام و نام خانوادگی خود و کدملی را به شماره 09010099355 ارسال نمایید.